Nowelizacja zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego zyskałaby uprawnienie do prowadzenia specjalnego rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych z Listy ostrzeżeń publicznych Komisji - poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w czwartkowym komunikacie.

"Wpisanie nazwy domeny do rejestru domen zastrzeżonych skutkowałoby obowiązkiem zablokowania dostępu do tych stron przez poszczególnych dostawców internetu" - napisano w komunikacie UKNF.

Projekt przewiduje ponadto doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na Liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego nieuprawnione.

Reklama

UKNF poinformował, że w ramach przygotowanej nowelizacji proponuje zaostrzenie odpowiedzialności karnej sprawcy, w przypadku gdy następstwem jego czynu jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego. "W takich przypadkach zagrożenie grzywną sięgać ma wysokości do 10 mln zł, co stanowi dwukrotność zagrożenia grzywną, w przypadku gdy taki skutek nie wystąpi" - napisano w komunikacie.

Jak dodał, że obecnie "prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo przez podmiot nie będący do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, jest zagrożone sankcją w postaci kary grzywny w wysokości do 5 mln zł".

Podkreślono, że nowelizacja ma na celu podniesienie poziomu ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego i innych uczestników rynku korzystających z usług finansowych świadczonych przez internet.

Celem postulowanych przez KNF zmian jest wzmocnienie uprawnień komisji w zakresie przeciwdziałania świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu różnego typu platform internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty.

Jak informuje UKNF, projekt nowelizacji odpowiada przede wszystkim na zagrożenia znajdujące się na rynku walutowym Forex, ale rozciąga równocześnie wprowadzane mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie objęte nadzorem KNF sektory tego rynku.

Projekt nowelizacji skierował w środę do ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski.(PAP)