Zimen złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Konsalnetem


Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Zimen złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Konsalnet Holding, podał urząd.
Wniosek wpłynął 31 marca, sprawa jest w toku.
"Zgłoszona koncentracja polega na przejęciu wyłącznej kontroli przez Zimen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zimen) nad Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (Konsalnet). Wskutek koncentracji Zimen przejmie również pośrednią, wyłączną kontrolę nad spółkami kontrolowanymi przez Konsalnet. Koncentracja będzie dokonana poprzez nabycie 100% akcji Konsalnet" – czytamy w komunikacie.
Zimen jest spółką celową, która nie prowadzi działalności operacyjnej. Zimen należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez China Security & Fire Co., Ltd z siedzibą w Szanghaju (Grupa SF). Grupa SF działa przede wszystkim w Chinach, gdzie dostarcza tzw. smart city solutions przeznaczone dla dużych miast. Działalność Grupy SF poza Chinami prowadzona jest w Azji Południowo-Zachodniej, Australii, Nowej Zelandii, i obejmuje zarządzanie logistyką gotówkową, świadczenie usług związanych z bezpieczeństwem finansowym, bezpieczeństwem ludzi, bezpieczeństwem elektronicznym, zarządzaniem placówkami oraz inne usługi bezpieczeństwa dla biznesu.
Konsalnet (spółka przejmowana) jest spółką dominującą Grupy Konsalnet, która świadczy usługi związane z branżą ochroniarską, w tym usługi ochrony obiektów, ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi gotówki (w tym konwojowanie wartości pieniężnych), ochrony przeciwpożarowej, dostarczania systemów bezpieczeństwa technicznego i monitorowania, a także usługi ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej oraz usługi zarządzania obiektami.
(ISBnews)