O blisko 2 mln zł zostanie zwiększona pula pieniędzy, którą rozdysponują mieszkańcy Częstochowy na przyszłoroczne zadania podczas tegorocznego głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w tym mieście.

Rada Miasta zdecydowała też o innych zmianach w budżecie obywatelskim, które mają sprzyjać m.in. realizacji inwestycji w różnych lokalizacjach na terenie dzielnic.

Zmiany poprzedziła ocena ostatniej edycji budżetu obywatelskiego i jego dotychczasowych zasad. Zwiększenie wydzielonej z budżetu miasta Częstochowy puli na budżet obywatelski jest wynikiem przyjęcia propozycji przeznaczenia na inicjatywy mieszkańców 1,5 proc. rocznych dochodów własnych miasta, co daje kwotę 8 mln 650 tys. 405 zł. Jest to suma, jaka będzie do rozdysponowania w tegorocznym głosowaniu na zadania zaproponowane przez częstochowian do realizacji w 2018 r.

"Budżet obywatelski umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które są dla mieszkańców najważniejsze i im najbliższe. Niedawno, podczas lekcji obywatelskich, które przeprowadzaliśmy w częstochowskich gimnazjach, miałem okazję przekonać się, ile wartościowych pomysłów mają młodzi częstochowianie. Dlatego jestem przekonany, że te większe środki będą rozdysponowane i wydane sensownie, z rzeczywistą korzyścią dla miasta i jego mieszkańców" – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Druga istotna zmiana dotyczy lokalizacji proponowanych zadań inwestycyjnych. W myśl nowych zasad mogą być realizowane tylko na takich terenach miejskich, na których w poprzednim roku nie powstała żadna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Takie rozwiązanie da większą szansę na realizację inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w różnych częściach dzielnic.

W zapisach uchwały doprecyzowano też pojęcie „ogólnodostępności” inwestycji, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, a także wykluczono możliwość wykonywania zadań inwestycyjnych na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do gminy.

W ubiegłorocznym głosowaniu na budżet obywatelski 2017 r. przeszło 114 pomysłów, które zostaną zrealizowane w ciągu bieżącego roku. Efektem poprzednich dwóch edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie, w 2015 i 2016 r., były 192 projekty. (PAP)