Lewandowski uczestniczył w czwartek w posiedzeniu sejmowej komisji kultury, gdzie przedstawił informację dotyczącą sytuacji prasy w Polsce. Odniósł się m.in. do kwestii nadmiernej koncentracji kapitału na rynku prasowym.

"Na rynku dzienników ogólnokrajowych obecnie funkcjonuje 10 tytułów, które można zaliczyć do tej grupy. Są to: +Fakt+, +Superexpress+, +Gazeta Wyborcza+, +Gazeta Polska Codziennie+, +Rzeczpospolita+, +Dziennik. Gazeta Prawna+, +Puls Biznesu+, +Parkiet+, +Nasz Dziennik+ oraz +Trybuna+" - wymienił Lewandowski.

Jak dodał, z tej grupy tylko dwa tytuły wydawane są przez wydawcę z dominującym kapitałem zagranicznym. "Pierwszym jest dziennik +Fakt+ wydawany przez niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer. Tytuł ten w 2015 r. miał jednak zdecydowanie największy nakład spośród wszystkich wydawanych dzienników ogólnopolskich, który wynosił średnio 435 tys. egzemplarzy" - zauważył.

Reklama

"Drugim dziennikiem ogólnokrajowym wydawanym przez podmiot o dominującym kapitale zagranicznym jest +Puls Biznesu+, którego wydawcą jest należąca do szwedzkiej Grupy Bonnier - Bonnier Business Polska" - dodał wiceminister.

Jak zaznaczył także wśród opiniotwórczych tygodników ogólnopolskich zdecydowana większość tytułów wydawana jest przez wydawców, w których dominuje kapitał polski. "Wśród 10 tytułów o największy nakładzie znajduje się jeden wydawany przez wydawcę z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego" - poinformował. Dodał, że jest to tygodnik "Newsweek" wydawany przez niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer.

Reklama

"Inaczej wygląda sytuacja na rynku dzienników i czasopism regionalnych. Zdecydowanie największa liczba tytułów o największej liczbie nakładów na rynku dzienników regionalnych wydawana jest przez Grupę Polska Press, która jest częścią niemieckiej grupy medialnej Verlagsgruppe Passau. Wydaje ona 20 dzienników regionalnych w 15 województwach" - wskazał Lewandowski.

Poinformował, że analiza rynku tygodników regionalnych wskazuje, iż "nie ma podmiotu, który zdominowałby rynek w stopniu, w jakim rynek dzienników regionalnych został zdominowany przez Grupę Polska Press". "Przeciwnie, poszczególne tygodniki lokalne wydawane są co do zasady przez lokalnych wydawców, w których dominuje kapitał polski" - podkreślił.

Lewandowski wskazał też, że rynek prasy w Polsce, podobnie jak na całym świecie "ulega szybkim i głębokim zmianom wynikającym z rozwoju technologicznego i powstawania nowego rodzaju usług w internecie".

Jak dodał zmiany te, z perspektywy wydawców prasy oznaczają powstanie istotnej konkurencji w zapewnianiu dostępu do treści prasowych, a to wiążą się z koniecznością ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów. Dodał, że towarzyszą temu niekorzystne dla wydawców prasy zmiany na rynku reklamy.

"Coraz większa grupa reklamodawców kształtując swoje budżety reklamowe przenosi istotną część tego rodzaju wydatków na podmioty rozpowszechniające reklamę internetową. Zauważalny jest więc - i jest to również trend światowy - znaczący i postępujący spadek wpływów reklamowych tradycyjnych wydawców prasy" - mówił wiceszef resortu kultury.

Lewandowski dodał, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Izbę Wydawców Prasy w latach 2005-13 nastąpił spadek nakładów prasy o 35 proc., czyli o 1 mld egzemplarzy oraz zmniejszenie wartości nakładów prasy o 1,8 mld zł, z 6,5 mld zł w 2005 r. do 4,7 mld zł w 2013 r. "Towarzyszył temu 30-proc. spadek przychodów z reklamy w prasie i zmniejszenie udziału prasy w rynku reklamy - z 29,3 proc. w 2005 r. do 11 proc. w 2014 r." - poinformował wiceszef resortu kultury.

W środę na posiedzeniu komisji kultury wicepremier i minister kultury Piotr Gliński poinformował, że od września ub.r. prace nad projektem dekoncentracji na rynku medialnym prowadzi zespół roboczy z udziałem przedstawicieli resortu kultury, UOKiK, KRRiT.

Jak dodał projekt w tej sprawie chciałby przedstawić do połowy bieżącego roku. Celem projektu, jak mówił, jest "podniesienie pluralizmu i podniesienia poziomu jakości funkcjonowania polskiej demokracji".(PAP)