Celem fuzji jest zwiększenie potencjału naukowego i poprawa sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego w regionie - poinformowała w środę PAP rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Pozytywne opinie senatów są efektem wielomiesięcznych rozmów rektorów uczelni. Harmonogram zakłada, że sulechowska PWSZ stanie się Zamiejscowym Wydziałem UZ z początkiem września tego roku.

„Ta procedura nie wymaga decyzji parlamentu. To zostanie załatwione rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Teraz rektorzy powołają zespoły, które zajmą się opracowaniem porozumienia w sprawie połączenia. Po jego akceptacji przez senaty formalny wniosek trafi na biurko ministra. Liczymy, że wszystko uda się załatwić w zakładanym czasie” - wyjaśniła rzecznik.

„W województwie lubuskim odsetek młodzieży kształcącej się na poziomie wyższym w porównaniu do innych województw jest najniższy, trzeba więc tworzyć możliwości zwiększenia kształcenia w uczelniach. Dlatego zmierzamy do przekształcenia PWSZ w Sulechowie w Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu Zielonogórskiego” - powiedział rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek.

Przekształcenie PWSZ w wydział UZ nie pociągnie za sobą konsekwencji dla studentów z Sulechowa. Nadal będą kontynuować naukę na wybranych kierunkach. Z tą różnicą, że dyplomy otrzymają już z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Rektorzy podkreślają wagę tego połączenia dla regionu lubuskiego i wagę dla przyszłości obydwu uczelni w świetle przygotowywanej nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, i finansowania średnich, małych regionalnych uczelni, które będzie - jak się przewiduje – niższe niż było dotychczas” - powiedziała PAP Sapeńko.

Dodała, że po połączeniu przez najbliższe pięć lat uczelnie zachowają dotację na stałym poziomie, a do tego będzie ona zwiększona o 3 proc. Obecnie w przypadku uniwersytetu w Zielonej Górze dotacja z roku na rok jest coraz niższa. Ponadto analizy wskazywały, że będzie zmniejszać się o kolejne 2-2,5 proc. rocznie.

„Zwiększenie i zamrożenie wysokości dotacji pozwoli nam na złapanie oddechu, mówiąc kolokwialnie, i na umocnienie i rozwój tych dziedzin, które niedawno zostały u nas uruchomione, takich jak prawo, kierunek lekarski czy psychologia” - wyjaśniła rzecznik.

Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie sięga 1998 roku. Początkowo działała pod szyldem Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej. Obecnie na sześciu kierunkach studiuje ok. 400 studentów. Sulechowską PWSZ ukończyło dotychczas ponad 8,1 tys. osób.

Według rektora PWSZ w Sulechowie baza badawcza jego uczelni skupiona wokół Centrum Energetyki Odnawialnej i Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz prace tam realizowane, osiągnęły poziom akademicki i zmiana statusu pozwoli na dalszy rozwój tych badań.

„Jednocześnie wejście w struktury uniwersytetu pozwoli na rozwój dydaktyki, szczególnie w zakresie wspomagania kadrowego, co umożliwi szybsze uruchomienie studiów magisterskich na kierunkach prowadzonych w Sulechowie” - dodał prof. Miłek. (PAP)