"W aktualnej sytuacji, w sposób szczególny, jak nigdy wcześniej od dokonania transformacji ustrojowej w 1989 r., zaufanie do organów publicznych uzależnione jest od zachowania politycznej neutralności i niezawisłości władzy sądowniczej" - zaznaczono w przekazanej PAP uchwale podpisanej przez prezesa NRA mec. Jacka Trelę.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS ma być jedną ze zmian ustawowych reformujących sądownictwo. Ministerstwo Sprawiedliwości 25 stycznia poinformowało o skierowaniu go do konsultacji. Po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń, a jednym z głównych założeń reformy jest - jak to określa MS - "demokratyzacja wyboru KRS".

W skład Pierwszego Zgromadzenia Rady mieliby wejść: I Prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie. Projekt przewiduje też, że mandaty piętnastu sędziów-członków obecnej KRS wygasłyby po 90 dniach od wejścia w życie nowej ustawy.

"Proponowane rozwiązania, w tym w szczególności skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków KRS oraz upolitycznienie wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego, prowadzić mogą do naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa. Stanowią także zagrożenie dla zasady podziału władzy" - oceniono w uchwale Prezydium NRA.

Jak dodano "wyłanianie kandydatów do pełnienia funkcji sędziowskich powinno następować w ramach transparentnej, publicznie prowadzonej procedury, respektującej zasadę podziału władzy, w oparciu o merytoryczne kompetencje".

"Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do pełnienia przez sądownictwo konstytucyjnie określonych funkcji" - oceniła adwokatura.

W poniedziałek stanowisko głoszące, że projekt nowelizacji jest niekonstytucyjny, przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa. W środę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazał, że projekt MS budzi "poważne wątpliwości" pod kątem ochrony wolności i praw obywatelskich. Także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oceniło niedawno, że "proponowane przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnej zasady równowagi władz".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że propozycja dotycząca zmian przepisów o KRS jest słuszna, a reforma wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Dodawał, że propozycje są zgodne z konstytucją. (PAP)