Potrzebna jest zmiana i reforma UE, żeby kolejne państwa nie decydowały się na opuszczenie tego gremium, żeby Unia przetrwała, bo jest nam to wszystkim potrzebne – powiedziała we wtorek premier Beata Szydło.

"Musimy myśleć o tym i pokazywać, że potrzebna jest zmiana i reforma UE. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, żeby kolejne państwa nie decydowały się na opuszczenie tego gremium, tylko żeby Unia przetrwała, bo jest nam to wszystkim potrzebne. Jest to potrzebne Polsce, jest to potrzebne Europie, zarówno jeśli chodzi o gospodarczy wymiar, jak i polityczny i wymiar bezpieczeństwa. To nie będzie łatwe" – powiedziała premier na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim.

Dodała, że obecnie najbardziej zdeterminowanym państwem, które mówi o potrzebie reformy UE jest Polska, a także Węgry i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej. "Ale dołączają do nas już inne państwa" – powiedziała Szydło.

"Polska jest przygotowana. Mamy propozycje, mamy konkretne rozwiązania i będziemy skuteczni w przeprowadzeniu tego projektu" – zapewniła premier.

Szydło powiedziała, że jednym z warunków, które stawia Polska jest "wzmocnienie państw narodowych, parlamentów narodowych" i wskazanie katalogu decyzji podejmowanych przez kraje członkowskie UE i wspólnie.

Warunkiem jest też – mówiła premier – "jest zachowanie czterech podstawowych swobód, które w UE obowiązują", czyli obowiązujących na wspólnym rynku swobód przepływu towarów, usług, kapitału i osób. "Z dużym naciskiem na to, żeby było równe traktowanie interesów wszystkich państw członkowskich" – zaznaczyła szefowa rządu.

Szef MSZ wskazał trzy płaszczyzny reformy UE, na których zależy Polsce – Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, wspólny rynek oraz relacje między instytucjami.

Waszczykowski powiedział, że Polska jest za tym, by tworzyć WPBiO, "bo im więcej zabezpieczeń w Europie, tym lepiej", ale nie chce dublowania wysiłków oraz rywalizacji z NATO. Dodał, że Polska woli budowę WPBiO, która zacznie się od wspólnej obrony granic niż od budowy jednolitego przemysłu obronnego, co oznaczałoby dominację wielkich koncernów z Europy Zachodniej.

Odnosząc się do wspólnego rynku, Waszczykowski pytał, czy ma on być w dalszym ciągu konkurencyjny, czy bardziej protekcjonistyczny, przez ujednolicenie płacy minimalnej lub przepisy dotyczące pracowników delegowanych.

Zdaniem szef MSZ należałoby ponownie zdefiniować relacje między istniejącymi instytucjami UE, rolę Komisji Europejskiej i relacje między instytucjami UE a państwami członkowskimi.