Sekretarz RDS Grzegorz Baczewski zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że na najbliższym posiedzeniu rada będzie pracować w nowej formule, zaproponowanej przez przewodniczącą Henrykę Bochniarz. "Ma ona polegać na tym, że partnerzy społeczni wypracowali swoje rekomendacje reform ochrony zdrowia i chcieliby przedstawić te rekomendacje ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi - generalnie stronie rządowej - i przyjąć wspólną uchwałę ws. tych działań" - wyjaśniał.

"Jest to formuła, którą zapowiadała pani przewodnicząca Henryka Bochniarz: że widzi rolę rady szerzej niż tylko konsultowanie propozycji rządowych, że rada ma swoje możliwości kreowania pewnych pomysłów" - dodał.

Baczewski zapowiedział, że podczas posiedzenia strona pracowników, pracodawców oraz strona rządowa RDS zajmie się projektem uchwały ws. kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o postulaty: "zagwarantowania stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat", wprowadzenia zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi, umożliwienie stronie społecznej zapoznania się z całym planem zapowiadanej reformy ministerstwa zdrowia.

W projekcie pojawił się także postulat "systematycznego zwiększania środków finansowych z budżetu państwa na zadania inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnie medyczne i jednostki naukowo–badawcze". W dokumencie proponuje się również "oszacowanie potrzeb kadrowych systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej" oraz opracowanie we współpracy ze stroną społeczną strategicznego dokumentu "Polityka lekowa państwa".

Baczewski wyraził nadzieję, że uchwałę ws. kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia uda się przyjąć trójstronnie, czyli wraz ze stroną rządową. "To byłoby też historyczne wydarzenie, ponieważ w ten sposób uchwały Rady Dialogu Społecznego były przyjmowane raczej w sprawach organizacyjnych, a nie merytorycznych" - wyjaśniał.

Sekretarz zapowiedział, że strony RDS zajmą się podczas posiedzenia plenarnego także uchwałą ws. powołania zespołu doraźnego, który "zajmie się przygotowaniem reformy zdrowia". Przypomniał, że podczas spotkania w RDS odbędzie się również debata pt. "Zdrowie jako inwestycja".

Baczewski poinformował, że udział w posiedzeniu RDS zapowiedział m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Wśród zmian w służbie zdrowia zaplanowanych przez rząd jest likwidacja NFZ od 1 stycznia 2018 r. Tym samym uprawnienia do leczenia w publicznej służbie zdrowia będą mieli wszyscy obywatele.

Reformę rozpoczęła tzw. ustawa o dekomercjalizacji szpitali, która ma gwarantować zachowanie ich publicznego charakteru. Resort przygotował też projekt ustawy o sieci szpitali, w ramach której placówki będą miały gwarantowane finansowanie ze środków publicznych. Umowy ze szpitalami zakwalifikowanymi do sieci mają zostać zawarte do 1 lipca br. MZ chce też zwiększyć rolę podstawowej opieki zdrowotnej.

Planowany jest stopniowy wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia od 2018 r., tak by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB (obecnie jest to 4,38 proc.). (PAP)