Artykuły na temat: "zwolnienie podatkowe"

14 września 2018 r.

Dlaczego gmina nie ma pełnej swobody w zwalnianiu z podatków

15 listopada 2017 r.

W uchwale w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą być dodatkowe wymogi