Artykuły na temat: "szkody"

29 listopada 2016 r.

Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji