Artykuły na temat: "orzeczenia ETPC"

1 stycznia 2020 r.

Wyrok ETPC ws. praktyk Barnevernet: Subiektywna ocena nie uzasadnia odebrania dziecka rodzicom

11 czerwca 2019 r.

Estońska ABW. Ujawnione przestępstwa korupcyjne z udziałem przedstawicieli władzy