Artykuły na temat: "nieruchomości"

13 stycznia 2019 r.

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów

7 stycznia 2019 r.

Najważniejsze wyroki w 2018 roku: Obrót nieruchomościami a podatki