Artykuły na temat: "należyta staranność"

16 listopada 2018 r.

Biała lista podatników VAT zamiast czarnej. Będzie pomoc, ale też sankcje i problemy