Artykuły na temat: "inwentaryzacja"

4 stycznia 2016 r.

Wszystkie tytuły rozliczeń międzyokresowych należy zinwentaryzować na dzień bilansowy w drodze weryfikacji