Artykuły na temat: "e-podpis"

18 lutego 2019 r.

Oferty składane w wielomilionowych przetargach nie muszą być odrzucane. E-podpis z użyciem SHA-1 jest jednak ważny

22 lipca 2016 r.

Jednolity e-podpis: unijne prawo już jest, a polska ustawa - w powijakach