Czy sojusz chrześcijańskich demokratów i socjalistów, który przyczynił się w latach 50. ubiegłego wieku do powołania do życia wspólnot europejskich, zostanie zastąpiony przez nowe pokolenie populistów?

Podcast został nagrany podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Powstał we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

W podkaście, w którym Mariusz Sielski rozmawia z prof. Janem Zielonką z Uniwersytetu Ca’ Foscari/St. Anthony College na Uniwersytecie Oksfordzkim, jednym z najlepszych znawców problematyki europejskiej, ten ostatni przypomina, że współcześni populiści zmienili ostatnio taktykę i zamiast walczyć z UE z pozycji eurosceptycznych, starają się teraz włączać w proces integracji po to, by radykalnie zmienić jego istotę i kierunek.

Jednocześnie, nieustanna walka o sympatię głosujących w cyklach wyborczych sprawia, że politycy w krajach Unii Europejskiej – w pierwszej kolejności liberałowie i neoliberałowie – oddalają się od założeń programowych, z jakimi występowali. Stąd w społeczeństwach europejskich z jednej strony rośnie zainteresowanie dla rozwiązań skrajnych, z drugiej zaś – narasta brak nadziei i wiary w lepsze jutro. Badania opinii publicznej wskazują, że ponad 80 proc. Europejczyków nie wierzy, że sprawy idą w dobrą stronę i nie spodziewają się niczego dobrego w najbliższej przyszłości. Prof. Jan Zielonka określił ten syndrom mianem „Stracona przyszłość” i tak właśnie zatytułowana jest jego ostatnia książka, świeżo wydana w tłumaczeniu polskim.

W podkaście omówione zostały tezy, jakie prof. Jan Zielonka zawarł w nowej książce, jak i w poprzednich pracach – „Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie” oraz „Europa jako imperium ”.