Jakie są główne wnioski z wizyty Joe Bidena w Polsce i w Ukrainie? Jak zmienia się układ sił w Europie i na świecie, a zwłaszcza jaką rolę mogą odegrać tu Chiny?

Czy zakupy uzbrojenia zaordynowane przez rząd PiS nie zostaną podważone przez przyszłe rządy? Wreszcie czy i jak w tym wszystkim odnajduje się opozycja? Odpowiedzi na te pytania poszukujemy wspólnie z prof. Antonim Dudkiem, politologiem, historykiem UKSW i autorem podcastu "Dudek o Historii".

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.