Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.

„Jak Polacy płacą rachunki” – wynika z badania

Badanie zostało zrealizowane pod koniec ubiegłego roku. Przede wszystkim chcieliśmy spojrzeć, za co Polacy muszą płacić każdego miesiąca, czyli mówimy o cyklicznych zobowiązaniach finansowych. Najczęstsze cykliczne opłaty regulowane przez Polaków, są związane przede wszystkim z mieszkaniem. W ostatnich miesiącach takie wydatki deklarowało 94 proc. z nas. Zwykle są to koszty prądu, gazu, które ponosi 83 proc. Polaków, ale także wywóz śmieci tutaj odsetek 78 proc, wodę i ścieki 77 proc. czynsz 54 proc. ogrzewanie 50 proc. Drugą, pochłaniającą domowe finanse kategorią są media. Na przykład abonament radiowo telewizyjny płacony przez 28 proc. z nas, także opłaty za telefon, Internet to jest odsetek około 77 proc. Kolejnym wydatkiem cyklicznym są też polisy ubezpieczeniowe, a także takie zobowiązania finansowe jak raty kredytów. Dalsze miejsca zajmuje edukacja i transport, a także zdrowie, tutaj głównie chodzi o abonamencie za prywatną opiekę medyczną – mówi Adam Łącki.

Co dziesiąty Polak w ciągu ostatnich miesięcy w ogóle nie uregulował przynajmniej jednego zobowiązania

Prawie 1/3 Polaków przyznaje, że czasami zdarza im się opóźnienie w płatności rachunku. Najczęściej, bo w niemal 7 na 10 przypadków dotyczy ono wydatków mieszkaniowych, no ale też i usług telekomunikacyjnych, tutaj odsetek 91 proc. czy zobowiązań kredytowych, 17 proc. Co dziesiąta osoba deklaruje, że w ciągu ostatnich miesięcy w ogóle nie uregulowała przynajmniej jednego zobowiązania. Takie sytuacje w 2/3 dotyczą utrzymania mieszkania, 30 proc. nie opłaciło rachunków za media, a 15 proc. zaniedbało zobowiązania kredytowe – dodaje Łącki.

Z jakiego powodu Polacy nie płacą rachunków?

Najwięcej, bo 35 proc. respondentów opóźnienie tłumaczy po prostu przeoczeniem terminu płatności. 1/4 spóźnialskich wskazuje, że przyczyną były rosnące koszty utrzymania, tyle samo twierdzi, że musieli pokryć inne, niespodziewane wydatki, które były w danym momencie dla nich ważniejsze, a przez to nie starczyło im na cykliczne opłaty – wyjaśnia Adam Łącki.

Jaka jest wysokość zaległości w płatnościach?

Co czwarta osoba posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe o wartości od 250 do 1000 zł, u 15 proc. zadłużenie przekracza 1000 zł. Jest spora grupa takich osób, które mają zaległości przekraczające nawet 2000 zł, ale nie mówią o tym w badaniu, wolą się do tego nie przyznać. Całkowity brak płatności niektórych rachunków w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał podobne przyczyny, tak jak te, o których mówiliśmy wcześniej. Wśród osób, które nie opłaciły rachunków, 26 proc. jako powód podaje wzrost kosztów utrzymania, 23 proc. potrzebę zapłacenia za inny pilniejszy rachunek. Z badania wynika także, że ponad 1/5 z nas boryka się ze spadkiem dochodów – odpowiada Łącki.

Ogólnopolskie badanie „Jak Polacy płacą rachunki” zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w listopadzie 2023 r. przez Instytut IMAS International na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-74 lata, metodą CAWI. W sumie zrealizowano 1007 wywiadów.