Współpraca biznesu z samorządami w zakresie zrównoważonego rozwoju to coraz bardziej powszechny trend. Zarówno biznes, jak i samorządy mają wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami może przynieść wiele korzyści, zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa.

W podcaście "DGPTalk Obiektywnie o biznesie" poruszono temat współpracy biznesu z samorządami w zakresie zrównoważonego rozwoju. W rozmowie wzięli udział Marta Zalewska, dyrektorka ds. Relacji Partnerskich i Programu InPost Green City, oraz Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa.

Prelegenci podkreślili, że współpraca ta jest możliwa dzięki wspólnemu celowi, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. Biznes może przyczynić się do tego poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych, takich jak zazielenianie miast, stosowanie odnawialnych źródeł energii czy promowanie transportu publicznego. Samorządy natomiast mogą wspierać biznes w tych działaniach poprzez tworzenie odpowiednich warunków prawnych i finansowych.

W przypadku Krakowa współpraca biznesu z samorządem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest już dobrze rozwinięta. Miasto posiada strategię rozwoju, która zakłada, że Kraków ma być miastem przyjaznym do życia i inkluzywnym. W tym celu miasto realizuje szereg projektów, w których angażuje się biznes.
Przykładem takiej współpracy jest Program "InPost Green City", w ramach którego InPost zazielenia swoje maszyny Paczkomat.

Prelegenci podkreślili, że współpraca biznesu z samorządami w zakresie zrównoważonego rozwoju jest korzystna dla obu stron. Biznes może poprawić swój wizerunek i zwiększyć swoją konkurencyjność, a samorządy mogą osiągnąć swoje cele w zakresie rozwoju zrównoważonego.