Gościem Karoliny Pondel-Sycz w podcaście DGPTalk Eureka! jest TeeKay Kreissig, artysta sceniczny i naukowiec danych. W rozmowie opowiada o swojej współpracy z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Luksemburskiego oraz o projekcie naukowym, w którym badano poczucie humoru chatbotów opartych o AI.

AI i poczucie humoru

Humor był przedmiotem badań wielu dziedzin nauki, od filozofii, językoznawstwa, psychologii po biologię i nauki społeczne. Wymaga kreatywności, inteligencji, logiki i wiedzy kontekstowej. Badania behawioralne sugerują, że, w poczucie humoru wyposażeni są nie tylko ludzie, ale także małpy, delfiny i szczury. Fan Xu, student Uniwersytetu Luksemburskiego, w ramach dwóch wykładów prowadzonych przez TeeKay Kreissig, badał mechanikę humoru wielkich modeli językowych (ang. Large Language Models, LLMs). W badaniu porównał poczucia humoru anglojęzycznego ChatGPT i chińskiego QianWen (narzędzie AI firmy Alibaba). W rozmowie TeeKay tłumaczy, że stworzenie żartu może opierać się na schemacie, a ChatGPT jest sprawny w wymyślaniu procedur (jak np. kod w wybranym języku programowania). Zauważa jednak, że człowiek potrafi być bardziej spontaniczny, więc na razie, to my mamy lepsze poczucie humoru. Uważa jednak, że opanowanie sztuki komediowej przez sztuczną inteligencję to jedynie kwestia czasu i już za ok. 3 lata zaczniemy obserwować AI wyspecjalizowane w pracy scenarzystów komediowych.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki, Polska. Wywiad został nagrany w ramach grantu dziennikarskiego podczas Berlin Science Week 2023. Rozmowa w języku angielskim.

Karolina Pondel-Sycz's guest on the DGPTalk Eureka! podcast is TeeKay Kreissig, stage artist and data scientist. In the interview, he talks about his collaboration with the Department of Computer Science at the University of Luxembourg and a scientific project that studied the humor of chatbots based on AI.

AI and humor

Humor has been the subject of study in many scientific fields, from philosophy, linguistics and psychology to biology and social science. It requires creativity, intelligence, logic and contextual knowledge. Behavioral studies suggest that, not only humans, but also monkeys, dolphins and rats are equipped with a sense of humor. Fan Xu, a student at the University of Luxembourg, explored the humor mechanics of Large Language Models (LLMs) in two lectures hosted by TeeKay Kreissig. He compared sense of humor of English-language ChatGPT and Chinese QianWen (Alibaba's AI tool). TeeKay Kreissig explains that creating a joke can be based on a pattern, and ChatGPT is skilled at coming up with procedures (such as code). However, he notes that humans can be more spontaneous, so for now, we are the ones with the better sense of humor. He believes that AI's mastery of the art of comedy is only a matter of time, and in about 3 years we will be seeing AIs specializing in the work of comedy writers.

Author: Karolina Pondel-Sycz, March for Science Foundation, Poland. The interview was recorded with the Berlin Science Week Journalism Research Grant. Interview in English.