Międzynarodowy zespół archeologów kierowany przez dr Katarzynę Zeman-Wiśniewską, ekspertkę z Instytutu Archeologii UKSW, w sierpniu br. zakończył pierwszy etap badań nad jedną z najważniejszych osad południowego Cypru w epoce brązu. Najstarsze znaleziska datowane są na ponad 3 tysiące lat, a badane stanowisko ma ponad 6 hektarów.

Prace są prowadzone na stanowisku archeologicznym Erimi Pitharka znajdującym się w dolinie rzeki Kouris na Cyprze. Jest to nadal nieprzebadany, a jednocześnie jednen z najbogatszych w obiekty archeologiczne rejon wyspy. Pierwsze pozostałości archeologiczne odkryto przez przypadek podczas budowy osiedla domów jednorodzinnych.

Badania mają charakter międzynarodowy i są prowadzone we współpracy z prof. Laerke Recht z Universität Graz (Austria) i dr Lorenzo Mazzottą z Università del Salento (Włochy). W projekcie brali udział badacze i studenci archeologii z Polski, Cypru, Austrii, USA i Grecji.

Z uwagi na wysokie temperatury na Cyprze badacze zaczynali przeszukiwanie terenu we wczesnych godzinach porannych. Następnie przenosili się do specjalnie przygotowanego laboratorium, w który sporządzali opisy znalezionych obiektów oraz modele 3D. Prace odkrywkowe poprzedziły badania niedestrukcyjne przy wykorzystaniu georadaru, co pozwoliło zbadać zanurzone w ziemi struktury kamiennie oraz odtworzyć zarys budynków, a także stworzenie przekrojów przez różne głębokości gleby. Zabytki z późnej epoki brązu znaleziono zaraz pod poziomem gruntu, co może wskazywać, że pomiędzy tym okresem, a naszymi czasami nie było na wzgórzu Pitharka żadnej intensywniejszej działalności ludzkiej.

Obszar badań datuje się na późną epokę brązu (1600-1050 p.n.e.) jednak jak dodaje dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska, ma nadzieję, że uda się znaleźć również młodsze znaleziska archeologiczne i jeszcze nie wiemy jak długo osada była zamieszkana. Naukowcy przypuszczają, że mieszkańcy tych terenów zajmowali się głównie rolnictwem, co odróżnia badany obszar od innych cypryjskich osad z tego okresu.

Znaleziono również fragmenty naczyń ceramicznych pochodzących spoza Cypru, m. in. z Grecji, Krety oraz Lewantu, dlatego w kolejnych etapach prac badacze chcą sprawdzić, czy tereny Erimi Pitharka były powiązane ze szlakami handlowymi. Projekt jest finansowany m.in. z grantu Narodowego Centrum Nauki.