Gościem Karoliny Pondel-Sycz jest dr Alicja Puścian, neurobiolożka, która prowadzi badania w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Dr Alicja Puścian tłumaczy, w jaki sposób nasz mózg kontroluje relacje społeczne.

Neurobiologiczne mechanizmy zachowań i relacji społecznych:

Nasze zachowania społeczne oraz związane z tym emocje są kontrolowane i regulowane w mózgu. To procesy neurobiologiczne odpowiadają za to w jaki sposób oceniamy, czy relacje z daną osobą są dla nas bezpieczne, niebezpieczne lub zagrażają życiu. W podcaście dr Alicja Puścian wyjaśnia, że w korze przedczołowej mózgu istnieją komórki, które kodują przechodzenie od obcości do znajomości. Mózg kontroluje także wpływy innych osób na nasze zachowanie, a grupą, która ma niezwykle duży wpływ na to co robimy jest większość, czyli dominująca część grupy społecznej, w której funkcjonujemy. Nasz mózg jest więc doskonale przystosowany do tego, abyśmy byli konformistami – podporządkowywali się zasadom i normom postępowania obowiązującym w grupie społecznej, do której należymy. Zachowanie wbrew tym zasadom jest związane z mechanizmem kary i nagrody. W sytuacji, gdy z przeciwstawienia się większości płyną dla nas większe korzyści niż z podporządkowania panującym zasadom, nasz mózg jest w stanie dopuścić zachowania niezgodne z dominującą częścią grupy społecznej.

Pracownia Neurobiologii Emocji:

Pracownia Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN prowadzi badania z zakresu mózgowego podłoża emocji, w tym neurobiologicznych mechanizmów emocji przekazywanych społecznie oraz komórkowych mechanizmów wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu. Naukowcy, wykorzystując stworzone przez siebie eksperymentalne modele społecznego transferu emocji u szczurów i myszy, badają mechanizmy mózgowe kierujące komunikacją społeczną, w tym te związane z empatią. Dr Alicja Puścian jest pracownikiem naukowym pracowni. W latach 2017-2019 odbyła staż podoktorski na Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki