Michał Krupiński: Musimy inwestować w innowacje. Ale nie skupiać się na stworzeniu nowych rewolucyjnych pomysłów – programów czy produktów IT – ale adaptować te, które wykorzystują dojrzalsze gospodarki. I doskonaląc ich wykorzystanie i będąc wciąż krajem tańszym niż Europa Zachodnia czy USA, budować na nowo nasze przewagi.
Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości. Co to hasło oznacza dla prezesa jednego z największych banków w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej…