Światło dzienne ujrzał długo zapowiadany projekt o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, który ma uregulować zasady polubownego odzyskiwania długów. Jakie są pierwsze wrażenia po lekturze?

Negatywne i to z kilku względów. Ustawa, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, miała stanowić odpowiedź z jednej strony na aferę GetBack, a z drugiej na nieprawidłowości, które się zdarzają w branży windykacyjnej – wielokrotne nękanie telefonami czy sms-ami mającymi znamiona stalkingu, nachodzenie dłużników, powoływanie się na uprawnienia takie, jakie mają komornicy, zmuszanie do określonych czynności etc. Natomiast ten projekt jest słaby w kilku aspektach. Mam wrażenie, że jego twórcy nie znają praktyki rynku windykacyjnego i sposobów polubownej windykacji.