Jeden z dwóch rodzajów przestępstwa.

Zbrodnią zgodnie z artykułem 7 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1137) jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.