jest to instytucja prawna zbliżona do opieki ustanowiona przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem. Może oznaczać również nadzór nad majątkiem pozostającym czasowo bez właściciela.

Kuratela może być ustanowiona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych (np. w przypadku, gdy nie może prowadzić swoich spraw z braku organów upoważnionych do jej reprezentowania).

Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

Rodzaje kurateli w prawie polskim to na przykład:

  • kuratela dla nascituriusa (dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego),
  • kuratela dla osoby, która nie może prowadzić swoich spraw z powodu nieobecności (kurator absentis).