zachowanie (działanie albo zaniechanie) o znamionach określonych w ustawie karnej.