Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą zarówno mikroprzedsiębiorców jak i małych, średnich i dużych. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. Te ostatnie opisane są w postaci struktur logicznych przedstawionych przez resort finansów. Informacje dotyczą ksiąg rachunkowych, wyciągu bankowego, operacji magazynowych, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz z fakturami, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. By przekazać dane fiskusowi, przedsiębiorca zobowiązany jest uprzednio je przekształcić. MF tłumaczy, że każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. Są to pliki obsługiwane m.in. przez przeglądarki internetowe, które traktują zapisane w nim dane jako tekst. Wygenerowany plik XML powinien być zakodowany w systemie UTF-8.

Kto i kiedy musi przesyłać dane w formie JPK?

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:
• od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
• od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:
• 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
• 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
• 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy


Źródło: Ministerstwo Finansów