statystyki

Medycyna

recepta

wróć do działu: Medycyna »

Jest to pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii lub felczera dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu. Recepta musi spełniać wymagania dotyczące jej formy, które są określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W Polsce recepty wypisuje się stosując zarówno język polski, jak i łacinę. Leki zapisane na recepcie wydaje się w pełnych opakowaniach albo w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak nie mniejszej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę.

Terminy

30 dni

termin realizacji recepty liczy się od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem poniższych punktów

7 dni

termin realizacji recepty na antybiotyki oraz wystawionej w ramach pomocy doraźnej

60 dni

termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach

60 dni

termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjentaWystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną - wystawiającą receptę. Dane niezbędne do wystawienia recepty określa rozporządzenie.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2004 r. nr 213, poz. 2164).

Prawo dla specjalisty