żywe rośliny lub ich części, wraz z nasionami w rozumieniu botanicznym przeznaczonymi do siewu, w szczególności

Podstawa prawna
Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)