Andrzej Marek: prawa pracownika

7 maja 2009 r.

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w umowie o pracę