Piotr Pieńkosz: nieruchomości

21 kwietnia 2015 r.

Wielu pośredników nieruchomości to błąd. Ale trzeba dochowywać warunków umowy

17 marca 2015 r.

Za udostępnienie działki pod infrastrukturę przysługuje odszkodowanie