Krzysztof Tomaszewski: Wszystkie

10 sierpnia 2016 r.

Pobyt w ośrodku opiekuńczym powinna dokładnie regulować umowa

20 czerwca 2016 r.

Niepotrzebne oprogramowanie należy usunąć z komputerów