Michał Kleiber: szkolnictwo wyższe

1 marca 2017 r.

Kleiber: Uniwersytet bez wykładów. Znak czasów

14 maja 2012 r.

Kleiber: Taka Polska jutro, jak jej uniwersytety dzisiaj