Bartosz Marczuk: zatrudnienie

11 stycznia 2011 r.

Komentarz redakcji: Państwo wie lepiej

19 listopada 2010 r.

Bartosz Marczuk: Zwolnienie z pracy karą za wiek