Bartosz Marczuk: polityka

6 sierpnia 2010 r.

PO prosiła o 500 dni na naprawę państwa. Zaczynamy odliczanie