Arkadiusz Jaraszek: finanse

12 maja 2010 r.

Jak jednostki samorządu mogą pozyskiwać środki publiczne na budowę mieszkań socjalnych