Adam Makosz

Adam Makosz

Informacje o autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, mieszkaniowym, prawie administracyjnym i prawie nowych technologii.

Adam Makosz: prawo karne

25 kwietnia 2013 r.

Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności za nękanie