Barbara Sowa: Wszystkie

16 marca 2017 r.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski: Niemieckie media ukrywają wiadomości. TVP pokazuje prawdę