Andrzej Andrysiak: polityka

5 sierpnia 2017 r.

Andrysiak: Protestujący, czego chcecie