Senatorowie zajmą się m.in. nowelą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dostosowuje ona polskie prawo do europejskich przepisów dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Zmiany mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

W porządku jest też nowelizacja ustawy o KSAP. Zakłada ona, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ma nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W czasie prac w Sejmie przepadła poprawka zgłoszona przez klub PO, która przewidywała, by patronem KSAP został premier Tadeusz Mazowiecki.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r.; wzorowana jest na francuskiej Ecole Nationale D'administration. Kształci urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Senatorowie wysłuchają także informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

Jednym z punktów obrad Senatu ma być też ustawa ws. zasad wyboru koncesjonariusza na roboty budowlane. Zakłada ona zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Ustawa wdraża do prawa polskiego pakiet dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. (PAP)