Według danych CKW frekwencja o godz. 14 (13 czasu polskiego) wyniosła 52,49 proc. Najwyższą frekwencję zanotowano przy tym w obwodzie homelskim na wschodzie kraju (59,01 proc.), a najniższą – w Mińsku (41,93 proc.).

Zasadniczy dzień głosowania – niedzielę – poprzedziło 5-dniowe głosowanie przedterminowe, w którym frekwencja wyniosła 31,29 proc.

W wyborach o 110 mandatów ubiega się 485 kandydatów, w tym ok. 180 z opozycji.

W poprzednich wyborach do Izby Reprezentantów w 2012 roku startowało 293 kandydatów. Opozycję reprezentowało 46, ale żaden z nich nie trafił do parlamentu.