W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 8,3 proc., a import o 5,2 proc. W piątek GUS opublikował ostateczne dane nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w '15.

W 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Szwecji, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Czech i Włoch. Natomiast spadek eksportu jak i importu odnotowano w obrotach z Rosją. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66 proc. eksportu ogółem i 66,1 proc. importu ogółem (wobec odpowiednio 65,5 proc. i 66,8 proc. w 2014 r.).

Według danych GUS eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 200 mld 342,8 mln dol., a import 197 mld 682,1 mln dol. (spadek odpowiednio o 9,9 proc. i o 12,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 mld 660,7 mln dol. (w 2014 roku minus 3 mld 559,1 mln dol).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 179 mld 578,2 mln euro, a import 177 mld 232,9 mln euro (wzrost odpowiednio o 8,3 proc. i o 5,2 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 345,3 mln euro wobec minus 2 mld 658,7 mln euro w 2014 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 114 mld 474,1 mln zł (minus 30 mld 514,7 mln dol., minus 27 mld 334,2 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 23 mld 958,1 mln zł (minus 6 mld 464,8 mln dol., minus 5 mld 760,7 mln euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 148 mld 294,7 mln zł (39 640,2 mln dol., 27 mld 334,2 mln euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 151 mld 326,7 mln zł (40 mld 465,4 mln dol., 36 mld 168,2 mln euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,7 proc. (w tym UE 79,4 proc.), a w imporcie – 66,9 proc. (w tym UE 60,0 proc.) wobec odpowiednio 84,1 proc. (w tym UE 77,5 proc.) i 65,9 proc. (w tym UE 59,0 proc.) w 2014 roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2014 r. o 0,8 p. proc. i wyniósł 27,1 proc., a w imporcie wzrósł o 0,9 p. proc. do 22,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 33 mld 932,2 mln zł (9 mld 89,5 mln dol., 8 mld 113 mln euro) wobec 27 mld 283,4 mln zł (8 mld 749,6 mln dol., 6 mld 520,3 mln euro) w 2014 roku.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2014 r. o 1,3 p. proc. i wyniósł 2,9 proc., w imporcie był niższy o 3 p. proc. i stanowił 7,3 proc. Ujemne saldo wyniosło 32 mld 316,9 mln zł (minus 8 mld 678 mln dol., minus 7 mld 759,7 mln euro) wobec minus 43 mld 415,8 mln zł (minus 14 mld 6 mln dol., minus 10 mld 384 mln euro) w 2014 roku.

W 2015 r. Ukraina zajmowała szesnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie – w imporcie (w 2014 r. odpowiednio czternaste i dwudzieste pierwsze miejsce). (PAP)