Wicepremier, minister rozwoju podkreślił, że potrzeba przedyskutowania przedstawionych w poniedziałek rządowi założeń strategii, zanim zacznie ona przekładać się na Regionalne Programy Operacyjne województw, wynika z „ogromnej roli” samorządów w procesie inwestycyjnym i procesie realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że perspektywa programów operacyjnych 2014-2020 jest już bliska połowy, i choć faktycznie nie są w niej jeszcze wydawane duże środki, cele do wydatkowania zostały już określone i fundusze są w dużym stopniu „zaalokowane”.

„Dlatego teraz panowie wiceministrowie Witold Słowik, Paweł Chorąży, Adam Hamryszczak jeżdżą i spotykają się w różnych województwach, czy to z przedsiębiorstwami, czy to z samorządowcami, żeby spróbować tę przykrótką kołderkę jak najlepiej umiejscowić, czyli dopasować nasze środki, możliwości, wsparcie niektórych projektów, (…) do potrzeb rozwojowych samorządów" - podkreślił Morawiecki. "Ale z drugiej strony, żeby było to w pełni kompatybilne z planem centralnym, czyli Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, żeby infrastrukturalnie się to dobrze łączyło, jak również pod względem stosowania pewnych technologii” - dodał wicepremier.

Jak wskazał dotyczy to np. intencji rządu wiążących się z promowaniem w miastach elektrycznych autobusów. Włodarze miast, którzy będą chcieli się w to wpisać, mają mieć „pewne preferencje i wsparcie ze strony rządu”, ale też – wcześniej - wpływ na rozwiązania systemowe w tym zakresie - zapowiedział.

Pytany o wpływ Strategii na obecne Kontrakty Terytorialne Morawiecki zaznaczył, że ministerstwo rozwoju będzie chciało „dyskutować z samorządami o najlepszym podejściu do tej kwestii”. Zastrzegł, że tak ogólne obecnie podejście do tematu wiąże się z „pewnymi nowymi sprawami” sformułowanymi w przedstawionych w poniedziałek założeniach do Strategii.

Wicepremier wyjaśnił, że część założeń „może mieć duże odniesienie do samorządów”, np. nowa metodologia dotycząca Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Samorządy mogą być też istotną częścią realizacji programu mieszkaniowego Mieszkanie plus, promowania elektrycznego transportu czy przebudowy infrastruktury. „To są bardzo ważne rzeczy, które teraz będziemy się starali z samorządami uzgodnić” - zaznaczył Morawiecki.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma stanowić uszczegółowienie celów rozwojowych wyznaczonych w przyjętym przez rząd w lutym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, znanym też jako Plan Morawieckiego. Mają się w niej znaleźć m.in. opisy projektów i programów prorozwojowych oraz celów i kierunków poszczególnych polityk publicznych.

Trzy główne cele szczegółowe strategii to - zgodnie z przyjętymi w MR założeniami - trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach, rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy oraz skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz "włączeniu" społecznemu i gospodarczemu

Zgodnie z przedstawionym w poniedziałek przez MR harmonogramem prac nad Strategią jej rządowy projekt ma być gotowy 15 lipca. Potem trafi ona do konsultacji społecznych (planowane są m.in. spotkania "branżowo-tematyczne" na poziomie krajowym i wojewódzkim). Konsultacje te mają potrwać do końca września br. Przyjęcie projektu przez rząd - w formie aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju - planowane jest na październik br.

We wtorek list do wicepremiera z prośbą o współpracę przy głównych problemach woj. śląskiego sformułował tamtejszy marszałek Wojciech Saługa. Przesłał też opis ważnych dla województwa zagadnień i projektów – pod kątem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas wtorkowego briefingu Saługa wyjaśniał, że obok inwestycji transportowych chodzi m.in. o kwestie rewitalizacji i ekologii, wsparcia przedsiębiorczości czy też pomocy o charakterze systemowym (ustawa metropolitalna, zmiana systemu finansowania samorządów równoważąca możliwości ich rozwoju czy zmiana przepisów umożliwiająca nieodpłatne przekazywanie samorządom terenów zdegradowanych).

We wtorkowej rozmowie z dziennikarzami marszałek woj. śląskiego ocenił, że przyjęcie strategii wymusi m.in. na samorządach wojewódzkich zmianę szeregu dokumentów, w tym renegocjację Kontraktów Terytorialnych czy „nowe spojrzenie na Regionalne Programy Operacyjne”.(PAP)