Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4% na koniec lutego 2024 r. (wobec 5,4% miesiąc wcześniej), wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

"Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r. utrzymała się na tym samym poziomie, co w styczniu br. (5,4%) i kształtowała się w przedziale od 3,3% w województwie wielkopolskim do 9% w województwie podkarpackim" - podał resort.

"Według wstępnych danych, w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych. W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1%). W lutym 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 0,5 tys. (0,5%) więcej niż w lutym 2023 r. W miesiącach zimowych stopa bezrobocia jest zwykle corocznie wyższa niż w pozostałych miesiącach, z powodu niższego natężenia prac sezonowych. Jest to zjawisko cykliczne i naturalne" - czytamy dalej.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2024 r. było 13,7 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. (początek wojny w Ukrainie) liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,6 tys., podano także.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,2% na koniec 2024 r.

(ISBnews)