Podkreślał, że człowieka należy oceniać przez pryzmat całej działalności, a nie poszczególnych fragmentów życiorysu. Ważne są też - jak mówił - forma walki i jej skutek. Jan Rulewski zachwalał też zdolności przywódcze Lecha Wałęsy. Przypisał mu dążenie do walki bez przemocy, angażowanie milionów ludzi i troskę o zachowanie jedności narodu.

Teczki tw. "Bolka" udostępnił dziś dziennikarzom Instytut Pamięci Narodowej. Dokumenty liczą ponad 750 stron. Zabezpieczono je podczas przeszukania w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. Lech Wałęsa konsekwentnie od wielu lat zaprzecza, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa.