Poinformowano, że podczas przekroczenia nominalnego prądu rozładowania akumulatora następuje gwałtowny wzrost temperatury, co skutkuje przegrzaniem znajdującego się w ogniwie elektrolitu oraz wzrostem ciśnienia wewnątrz akumulatora. W przypadku niezadziałania ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa w akumulatorze, może nastąpić rozerwanie obudowy akumulatora oraz uwolnienie elektrolitu o wysokiej temperaturze. Może to prowadzić do zapłonu odbiornika przyłączonego do akumulatora i do oparzeń skóry użytkownika lub innych obrażeń. Kontakt z wyciekającym elektrolitem może działać drażniąco na skórę.

Przedsiębiorca wstrzymał sprzedaż ww. wyrobu i powiadomił o zagrożeniu swoich dystrybutorów. Ponadto w punktach sprzedaży detalicznej zamieszczona zostanie informacja o prowadzonej kampanii i procedurze zwrotu produktu. Przedsiębiorca zwrócił się również do swoich dystrybutorów o umieszczenie analogicznej informacji w prowadzonych przez nich placówkach. Klienci, którzy nabyli przedmiotowy produkt w sklepie internetowym zostali powiadomieni o zagrożeniu i możliwości zwrotu.

Informacji związanych z kampanią udziela CHIC Sp. z o.o. Sp. k. (adres: Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów; tel. 62 738 88 52, nr czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 16:00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: UOKiK