Kwota samych nieterminowo spłacanych kredytów to ponad 29 miliardów złotych, pozostałe zobowiązania to ponad 11 miliardów złotych - zaznacza prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Średni przeterminowany dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych.

Najczęściej problemy ze spłatą należności w terminie mają mężczyźni w wieku 35-44 lat, mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego.Najlepiej swoje zobowiązania regulują mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

10 największych dłużników posiada łącznie blisko 400 milionów złotych, to mniej więcej 1 procent całej zaległej sumy zobowiązań. Są to wyłącznie mężczyźni, aż czterech pochodzi z Mazowsza. Zaległe długi rekordzisty zbliżają się do 100 milionów złotych.