Ukraiński resort dyplomacji w wydanym oświadczeniu potępia wykorzystanie konferencji OBWE przez Rosję do próby legitymizacji nielegalnych władz Krymu. Dmitrij Połonski przyjechał do Warszawy jako członek rosyjskiej delegacji, z ramienia organizacji "Rosyjska Wspólnota Krymu". Zdaniem ukraińskiego MSZ Rosja, udając że Połonski jest członkiem społecznej organizacji, w cyniczny sposób doprowadziła do udziału w konferencji członka okupacyjnych struktur władzy. Jak podkreślono, Rosjanie ukrywali faktyczną funkcję pełnioną przez Połonskiego na Krymie.

Manipulacje Rosji, jak czytamy w oświadczeniu, są złamaniem prawa międzynarodowego. Ukraiński MSZ podkreśla, że ani OBWE, ani żadna inna licząca się międzynarodowa organizacja nie uznają rosyjskiej aneksji Krymu.