Szefowie państw i rządów zgodzili się co do tego, że należy inwestować w obronę, by stawić czoła dramatycznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ustalono, że unijne fundusze powinny być także wykorzystane na wzmocnienie przemysłu obronnego w Europie, w tym na badania i rozwój nowych technologii. W spotkaniu liderów wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, z którym omawiano sposoby zacieśnienia współpracy między Sojuszem a Wspólnotą.

Unijni przywódcy poruszyli także problemy gospodarcze. Podkreślali między innymi konieczność utworzenia jednolitego rynku cyfrowego, który byłby znaczącym źródłem wzrostu i nowych miejsc pracy. Wszyscy przywódcy zgodzili się co do tego, że należy przyspieszyć działania w tym zakresie.